Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
żadna taka reguła wnioskowania, która dla każdego x ma skuteczność nie mniejszą niż każda inna reguła, to możliwe są w każdym razie dwa sposoby podejścia.
A. Przyjąć wskaźnik, nazwijmy go e(d) , zdefiniowany dla zbioru liczb e(dix) , gdzie x ma zakres zmienności X*; wskaźnik taki byłby pewną niemalejącą funkcją owych liczb i uniezależniałby ocenę reguły wnioskowania od faktycznej wartości parametru badanego. Można by go nazwać skutecznością reguły d w sensie ustalonym przez definicję e(d) . Znane są różne możliwe definicje tego typu; nie będę ich tutaj omawiał.
Jak już wspomniałem, posługiwanie się określoną regułą d znajduje wówczas uzasadnienie w fakcie
żadna taka reguła wnioskowania, która dla każdego x ma skuteczność nie mniejszą niż każda inna reguła, to możliwe są w każdym razie dwa sposoby podejścia.<br> A. Przyjąć wskaźnik, nazwijmy go e(d) , zdefiniowany dla zbioru liczb e(dix) , gdzie x ma zakres zmienności X*; wskaźnik taki byłby pewną niemalejącą funkcją owych liczb i uniezależniałby ocenę reguły wnioskowania od faktycznej wartości parametru badanego. Można by go nazwać skutecznością reguły d w sensie ustalonym przez definicję e(d) . Znane są różne możliwe definicje tego typu; nie będę ich tutaj omawiał.<br> Jak już wspomniałem, posługiwanie się określoną regułą d znajduje wówczas uzasadnienie w fakcie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego