Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
się wniosek, że imiona patriarchów są w rzeczywistości nazwami plemion albo miast, które te plemiona założyły lub zdobyły za pomocą oręża. W takim razie Abraham byłby prawdopodobnie mitologiczną personifikacją jednego z plemion hebrajskich, które wywędrowało do Kanaanu. W jego osobie pamięć ludowa zogniskowała wszystkie koleje losu, jakich doświadczyło plemię podczas owych przenosin do nowej siedziby.
Analiza lingwistyczna tabliczek klinowych wykazała ponadto, że Hebrajczycy byli blisko spokrewnieni z Amorytami, a nawet tworzyli jedno z ich odgałęzień etnicznych. Stawia to ich emigrację w daleko szerszej perspektywie dziejowej. W dobie zamierzchłej szła do Zatoki Perskiej w kierunku północnym potężna fala migracji ludów semickich znanych
się wniosek, że imiona patriarchów są w rzeczywistości nazwami plemion albo miast, które te plemiona założyły lub zdobyły za pomocą oręża. W takim razie Abraham byłby prawdopodobnie mitologiczną personifikacją jednego z plemion hebrajskich, które wywędrowało do Kanaanu. W jego osobie pamięć ludowa zogniskowała wszystkie koleje losu, jakich doświadczyło plemię podczas owych przenosin do nowej siedziby.<br>Analiza lingwistyczna tabliczek klinowych wykazała ponadto, że Hebrajczycy byli blisko spokrewnieni z Amorytami, a nawet tworzyli jedno z ich odgałęzień etnicznych. Stawia to ich emigrację w daleko szerszej perspektywie dziejowej. W dobie zamierzchłej szła do Zatoki Perskiej w kierunku północnym potężna fala migracji ludów semickich znanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego