Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 49
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1997
którego przekazał swoje uprawnienia dowódcom oddziałów MO". Sąd nie znalazł związku przyczynowego pomiędzy szyfrogramem a tragicznymi wydarzeniami w śląskich kopalniach. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do Sądu Apelacyjnego, który uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.
Trwający cztery lata proces 22 oficerów dowodzących "plutonem egzekucyjnym" oraz milicjantów pacyfikujących kopalnie "Wujek" i "Manifest Lipcowy" również zakończył się wydaniem wyroku uniewinniającego. Lech Wałęsa mówi w tym kontekście o "chorobie polskiego systemu prawnego", Marian Krzaklewski zauważa, że "uderzono w społeczne poczucie sprawiedliwości", Zbigniew Bujak obawia się "spadku zaufania do państwa", zaś Władysław Frasyniuk uznaje tę decyzję za przejaw "zawstydzającej bezradności prawa
którego przekazał swoje uprawnienia dowódcom oddziałów MO". Sąd nie znalazł związku przyczynowego pomiędzy szyfrogramem a tragicznymi wydarzeniami w śląskich kopalniach. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do Sądu Apelacyjnego, który uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.<br>Trwający cztery lata proces 22 oficerów dowodzących "plutonem egzekucyjnym" oraz milicjantów pacyfikujących kopalnie "Wujek" i "Manifest Lipcowy" również zakończył się wydaniem wyroku uniewinniającego. Lech Wałęsa mówi w tym kontekście o "chorobie polskiego systemu prawnego", Marian Krzaklewski zauważa, że "uderzono w społeczne poczucie sprawiedliwości", Zbigniew Bujak obawia się "spadku zaufania do państwa", zaś Władysław Frasyniuk uznaje tę decyzję za przejaw "zawstydzającej bezradności prawa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego