Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
w równaniu Kleina-Gordona ma interpretację masy. Aby zrozumieć,
dlaczego tak jest, można albo odwołać się do kwantowej teorii pola, gdzie wzbudzenia cząstkowe opisywane tym równaniem spełniają relatywistyczne prawo E2 = p2 + m2, albo, dla rozwiązań tego równania w postaci paczek falowych, zbadać związek pomiędzy energią, pędem i prędkością grupową w paczce. W celu zbadania tego związku wprowadźmy chwilowo do opisu i przepiszmy równanie (3.16)

Ogólne rozwiązanie tego równania jest numerowane przez trójwymiarowy wektor k i ma postaćPrzy znanych związkach de Broglie'a między energią i pędem z jednej strony, a częstością i wektorem falowym z drugiej, daje to relatywistyczne równania
w równaniu Kleina-Gordona ma interpretację masy. Aby zrozumieć, <br>dlaczego tak jest, można albo odwołać się do kwantowej teorii pola, gdzie wzbudzenia cząstkowe opisywane tym równaniem spełniają relatywistyczne prawo E2 = p2 + m2, albo, dla rozwiązań tego równania w postaci paczek falowych, zbadać związek pomiędzy energią, pędem i prędkością grupową w paczce. W celu zbadania tego związku wprowadźmy chwilowo &lt;gap&gt; do opisu i przepiszmy równanie (3.16) <br>&lt;gap&gt;<br>Ogólne rozwiązanie tego równania jest numerowane przez trójwymiarowy wektor k i ma postać <br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;page nr=32&gt;<br>Przy znanych związkach de Broglie'a między energią i pędem z jednej strony, a częstością i wektorem falowym z drugiej, daje to relatywistyczne równania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego