Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Sztuka
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
ostry sprawdzian, o którym warto pamiętać w dyskusjach związkowych: sprawdzian zgodności racji teoretycznych z praktyką artystyczno-zawodową, słów - z czynami. W pełni doceniając potrzebę rzetelnej pracy teoretycznej, nie przeceniałbym wszakże jej wagi. Zarówno w wypowiedziach czołowego aktywu Związku, jego Prezesa,, którym ponownie został wybrany Janusz Kaczmarski, jak wreszcie w obszernym pakiecie postulatów i wniosków przyjętym przez Zjazd, trafnie zostały zarysowane zasadnicze kierunki działania organizacji. Od konsekwentnej pracy zmierzającej do ich realizowania, od konkretnych sukcesów praktycznych, od wypełnienia zarysowanych ram organizacyjnych konkretnymi osiągnięciami artystycznymi zależeć będzie wiele. Także i to, w jakim stopniu dyskusja o sprawach ideowo-artystycznych wyjdzie ze sfery ogólnych
ostry sprawdzian, o którym warto pamiętać w dyskusjach związkowych: sprawdzian zgodności racji teoretycznych z praktyką artystyczno-zawodową, słów - z czynami. W pełni doceniając potrzebę rzetelnej pracy teoretycznej, nie przeceniałbym wszakże jej wagi. Zarówno w wypowiedziach czołowego aktywu Związku, jego Prezesa,, którym ponownie został wybrany Janusz Kaczmarski, jak wreszcie w obszernym pakiecie postulatów i wniosków przyjętym przez Zjazd, trafnie zostały zarysowane zasadnicze kierunki działania organizacji. Od konsekwentnej pracy zmierzającej do ich realizowania, od konkretnych sukcesów praktycznych, od wypełnienia zarysowanych ram organizacyjnych konkretnymi osiągnięciami artystycznymi zależeć będzie wiele. Także i to, w jakim stopniu dyskusja o sprawach ideowo-artystycznych wyjdzie ze sfery ogólnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego