Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
jeśli w ogóle, można oczekiwać z zaadaptowania pojęć prakseologicznych do potrzeb teorii decyzji? Jest to w znacznym stopniu supozycja. Wydaje się jednak, że na obecnym etapie rozwoju teorii decyzji może być wcale owocne dokonanie oglądu tych samych problemów z nieco innego, tj. prakseologicznego, punktu widzenia.
Często zwracano uwagę, że klasyczny paradygmat teorii decyzji (strategie, stany świata, użyteczności) został wyeksploatowany do takiego stopnia, iż niemal utracił swą użyteczność. Powszechnie odczuwa się potrzebę jakiejś radykalnej zmiany paradygmatu. Jednakże nie jest jasne, jaki rodzaj modelu zapewniłby głębszy wgląd w proces racjonalnego podejmowania decyzji. Podejście prakseologiczne mogłoby być tutaj pomocnym zwrotem, właśnie ze względu na
jeśli w ogóle, można oczekiwać z zaadaptowania pojęć prakseologicznych do potrzeb teorii decyzji? Jest to w znacznym stopniu supozycja. Wydaje się jednak, że na obecnym etapie rozwoju teorii decyzji może być wcale owocne dokonanie oglądu tych samych problemów z nieco innego, tj. prakseologicznego, punktu widzenia. <br> Często zwracano uwagę, że klasyczny paradygmat teorii decyzji (strategie, stany świata, użyteczności) został wyeksploatowany do takiego stopnia, iż niemal utracił swą użyteczność. Powszechnie odczuwa się potrzebę jakiejś radykalnej zmiany paradygmatu. Jednakże nie jest jasne, jaki rodzaj modelu zapewniłby głębszy wgląd w proces racjonalnego podejmowania decyzji. Podejście prakseologiczne mogłoby być tutaj pomocnym zwrotem, właśnie ze względu na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego