Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
możliwe jest zastosowanie tutaj modelowego przedstawienia
badanych obiektów i istniejących pomiędzy nimi związków.
Zacznijmy od tego, że jeżeli istnieje możliwość utworzenia modelu
badanego przedmiotu (zbudowanie struktury hipotetycznej, odpowiadającej
strukturze przedmiotu), świadczy to o tym, że przedmiot ten może być
pojmowany jako system.
Teoretycy systemów uważają, że analiza systemowa to
nowy paradygmat dla całej wiedzy. Można sądzić, że sprawdzenie
tej hipotezy na gruncie estetyki polegać będzie głównie na próbie
spojrzenia na dzieło sztuki (jak i na inne elementy sytuacji estetycznej)
tak, jakby było ono systemem. Analiza będzie się opierać na
badaniu związków pomiędzy człowiekiem i dziełem sztuki - pojętych jako
systemy. Będziemy też
możliwe jest zastosowanie tutaj modelowego przedstawienia<br>badanych obiektów i istniejących pomiędzy nimi związków.<br> Zacznijmy od tego, że jeżeli istnieje możliwość utworzenia modelu<br>badanego przedmiotu (zbudowanie struktury hipotetycznej, odpowiadającej<br>strukturze przedmiotu), świadczy to o tym, że przedmiot ten może być<br>pojmowany jako system.<br> Teoretycy systemów uważają, że analiza systemowa to<br>nowy paradygmat dla całej wiedzy. Można sądzić, że sprawdzenie<br>tej hipotezy na gruncie estetyki polegać będzie głównie na próbie<br>spojrzenia na dzieło sztuki (jak i na inne elementy sytuacji estetycznej)<br> tak, jakby było ono systemem. Analiza będzie się opierać na<br>badaniu związków pomiędzy człowiekiem i dziełem sztuki - pojętych jako<br>systemy. Będziemy też
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego