Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
przyrodniczych, jak i humanistycznych. Zakreślony szeroko przedmiot badań (interakcje "człowiek-środowisko") sprawia, że jest ona zróżnicowana wewnętrznie na liczne działy tematyczne (np. geoekologia turystyki i wypoczynku, geoekologia środowiska rolniczego, miejskiego itp.). Niekiedy traktuje się ją na skutek tego jako sposób widzenia zjawisk zachodzących na powierzchni ziemi lub też - rodzący się paradygmat nauk geograficznych i ekologicznych, co wydaje się nieuzasadnione. Odrębność geoekologii najlepiej można dostrzec porównując jej założenia z założeniami innych dziedzin wiedzy zajmujących się relacjami "człowiek-środowisko". Geoekologia, jak zresztą wskazuje jej nazwa, jest dziedziną wiedzy usytuowaną na pograniczu geografii i ekologii. Przejęła ona wiele terminów, pojęć i założeń teoretycznych wypracowanych
przyrodniczych, jak i humanistycznych. Zakreślony szeroko przedmiot badań (interakcje "człowiek-środowisko") sprawia, że jest ona zróżnicowana wewnętrznie na liczne działy tematyczne (np. geoekologia turystyki i wypoczynku, geoekologia środowiska rolniczego, miejskiego itp.). Niekiedy traktuje się ją na skutek tego jako sposób widzenia zjawisk zachodzących na powierzchni ziemi lub też - rodzący się paradygmat nauk geograficznych i ekologicznych, co wydaje się nieuzasadnione. Odrębność geoekologii najlepiej można dostrzec porównując jej założenia z założeniami innych dziedzin wiedzy zajmujących się relacjami "człowiek-środowisko". Geoekologia, jak zresztą wskazuje jej nazwa, jest dziedziną wiedzy usytuowaną na pograniczu geografii i ekologii. Przejęła ona wiele terminów, pojęć i założeń teoretycznych wypracowanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego