Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
drugi z Pisma świętego, zazwyczaj ze Starego Testamentu, i które są na tyle do siebie podobne, że mogą być rozpatrywane jako dwa warianty jednego fabularnego schematu. Tak np. ofiarowanie Izaaka przez Abrahama przypomina ofiarowanie Ifigenii w Aulidzie przez Agamemnona; kuszenie i fałszywe oskarżenie Józefa w Egipcie przez żonę Putyfara stanowi paralelę do motywu Hipolita uwodzonego i oczernionego przez Fedrę.
Szukanie podobieństw było dwukierunkowe: temat biblijny otrzymywał kształt zbliżony do tragedii greckiej lub rzymskiej (Seneka), z drugiej zaś strony na schemat antycznego konfliktu tragicznego nakładała się biblijna fabuła, której podstawową kategorią etyczną była kategoria sprawiedliwości: Józef, fałszywie oskarżony, zostanie zrehabilitowany, przywrócony do
drugi z Pisma świętego, zazwyczaj ze Starego Testamentu, i które są na tyle do siebie podobne, że mogą być rozpatrywane jako dwa warianty jednego fabularnego schematu. Tak np. ofiarowanie Izaaka przez Abrahama przypomina ofiarowanie Ifigenii w Aulidzie przez Agamemnona; kuszenie i fałszywe oskarżenie Józefa w Egipcie przez żonę Putyfara stanowi paralelę do motywu Hipolita uwodzonego i oczernionego przez Fedrę.<br>Szukanie podobieństw było dwukierunkowe: temat biblijny otrzymywał kształt zbliżony do tragedii greckiej lub rzymskiej (Seneka), z drugiej zaś strony na schemat antycznego konfliktu tragicznego nakładała się biblijna fabuła, której podstawową kategorią etyczną była kategoria sprawiedliwości: Józef, fałszywie oskarżony, zostanie zrehabilitowany, przywrócony do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego