Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
zagrożenia dla podstawowych wartości społeczeństwa. Dezorganizacja społeczna uważana jest za uosobienie zła z przyczyn pozamerytorycznych, w wyniku zastosowania ocen wartościujących przez obserwatora oraz członków jego klasy społecznej.

Krytyka kierunku badań określanego jako patologia społeczna uległa z czasem wyraźnemu przewartościowaniu. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte są okresem rozwoju tej problematyki.

Do zbioru "patologia społeczna" (bądź "dezorganizacja społeczna") można zaliczyć kilka co najmniej nurtów i koncepcji analiz. Są to:

1. Koncepcja dewiacji kulturowej. Jej przesłanką jest teza o istnieniu społeczeństwa zorganizowanego (zrównoważonego, normalnego), w którym rozwój kultury jest równomierny i adekwatny do postępu nauki i techniki.

Społeczeństwo, w którym postępowanie ludzi, opozycyjne wobec przyjętego
zagrożenia dla podstawowych wartości społeczeństwa. Dezorganizacja społeczna uważana jest za uosobienie zła z przyczyn pozamerytorycznych, w wyniku zastosowania ocen wartościujących przez obserwatora oraz członków jego klasy społecznej.<br><br>Krytyka kierunku badań określanego jako patologia społeczna uległa z czasem wyraźnemu przewartościowaniu. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte są okresem rozwoju tej problematyki.<br><br>Do zbioru "patologia społeczna" (bądź "dezorganizacja społeczna") można zaliczyć kilka co najmniej nurtów i koncepcji analiz. Są to:<br><br>1. Koncepcja dewiacji kulturowej. Jej przesłanką jest teza o istnieniu społeczeństwa zorganizowanego (zrównoważonego, normalnego), w którym rozwój kultury jest równomierny i adekwatny do postępu nauki i techniki.<br><br> Społeczeństwo, w którym postępowanie ludzi, opozycyjne wobec przyjętego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego