Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1964
Termin "więź narodowa" oznacza w tym wypadku splot stosunków, instytucji i styczności społecznych, które przekraczają ramy grupy rodowej lub szczepu. Ważnym czynnikiem jest zwykle wymiana gospodarcza, stwarzająca organiczne podstawy współzależności pomiędzy grupami endogamicznymi i skupiskami terytorialnymi.
Społeczeństwo prymitywne, przekraczające wspomniany Rubikon, a szczególnie jego elita intelektualna i polityczna wytwarza sobie pewien szczególny obraz nowoczesności. Osiągnięcie tej nowej fazy rozwojowej, którą nazywaliśmy nowoczesnością oznacza, po pierwsze, okres dynamicznych przemian. W umysłach warstwy przywódczej nowoczesność utożsamia się z dynamizmem. Społeczeństwo nowoczesne nie obawia się gwałtownych zmian, nie chce zachować status quo, przeciwne jest utrzymaniu ancien régime i zespołu instytucji z tym związanych. Przejawy
Termin "więź narodowa" oznacza w tym wypadku splot stosunków, instytucji i styczności społecznych, które przekraczają ramy grupy rodowej lub szczepu. Ważnym czynnikiem jest zwykle wymiana gospodarcza, stwarzająca organiczne podstawy współzależności pomiędzy grupami endogamicznymi i skupiskami terytorialnymi.<br>Społeczeństwo prymitywne, przekraczające wspomniany Rubikon, a szczególnie jego elita intelektualna i polityczna wytwarza sobie pewien szczególny obraz nowoczesności. Osiągnięcie tej nowej fazy rozwojowej, którą nazywaliśmy nowoczesnością oznacza, po pierwsze, okres dynamicznych przemian. W umysłach warstwy przywódczej nowoczesność utożsamia się z dynamizmem. Społeczeństwo nowoczesne nie obawia się gwałtownych zmian, nie chce zachować status quo, przeciwne jest utrzymaniu ancien régime i zespołu instytucji z tym związanych. Przejawy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego