Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
niezwykle pomocne w zrozumieniu oddziaływań między kwarkami. Mówiąc o tych oddziaływaniach, musimy w pierwszym rzędzie postawić sobie pytanie, co jest źródłem tych oddziaływań, podobnie jak ładunek jest źródłem sił elektromagnetycznych, a masa - grawitacyjnych.
Już w niedługim czasie po odkryciu kwarków i zastosowaniu modelu kwarkowego do wyjaśnienia własności hadronów pojawiły się pewne trudności. Kwarki jako cząstki o spinie 1/2 muszą podlegać zasadzie Pauliego zabraniającej występowania w tym samym układzie więcej niż jednej cząstki tego samego rodzaju o tej samej energii i spinie. Tymczasem wśród odkrytych wówczas barionów pojawiła się cząstka nazwana , która według schematu klasyfikacji powinna mieć spin 3/2, a
niezwykle pomocne w zrozumieniu oddziaływań między kwarkami. Mówiąc o tych oddziaływaniach, musimy w pierwszym rzędzie postawić sobie pytanie, co jest źródłem tych oddziaływań, podobnie jak ładunek jest źródłem sił elektromagnetycznych, a masa - grawitacyjnych.<br>Już w niedługim czasie po odkryciu kwarków i zastosowaniu modelu kwarkowego do wyjaśnienia własności hadronów pojawiły się pewne trudności. Kwarki jako cząstki o spinie 1/2 muszą podlegać zasadzie Pauliego zabraniającej występowania w tym samym układzie więcej niż jednej cząstki tego samego rodzaju o tej samej energii i spinie. Tymczasem wśród odkrytych wówczas barionów pojawiła się cząstka nazwana , która według schematu klasyfikacji powinna mieć spin 3/2, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego