Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
do grupy krajów wiodących w tej dziedzinie badań, chociaż pod względem ilości publikowanych map zajmuje pozycję daleką.
Z pozostałych prac na szczególną uwagę zasługują mapy włoskie, japońskie, niektóre amerykańskie, oraz opracowania Dyrektoriatu Zdjęć Zamorskich wykonywane na podstawie zdjęć lotniczych, głównie w krajach Afryki.
Podobnie jak w zebranym materiale można wyróżnić pewne szkoły, tak w technice prowadzonych badań odnotować można dwie zasadnicze tendencje. Pierwsza prowadzi do uzyskania maksymalnej ilości informacji o badanym terenie i tym samym do rozbudowy treści mapy. Korzysta ona z klasycznej metody gruntowego kartowania terenowego pole za polem (field by field) wymagającej dużych nakładów czasu i pracy. Pozwala ona
do grupy krajów wiodących w tej dziedzinie badań, chociaż pod względem ilości publikowanych map zajmuje pozycję daleką. <br>Z pozostałych prac na szczególną uwagę zasługują mapy włoskie, japońskie, niektóre amerykańskie, oraz opracowania Dyrektoriatu Zdjęć Zamorskich wykonywane na podstawie zdjęć lotniczych, głównie w krajach Afryki.<br>Podobnie jak w zebranym materiale można wyróżnić pewne szkoły, tak w technice prowadzonych badań odnotować można dwie zasadnicze tendencje. Pierwsza prowadzi do uzyskania maksymalnej ilości informacji o badanym terenie i tym samym do rozbudowy treści mapy. Korzysta ona z klasycznej metody gruntowego kartowania terenowego pole za polem (&lt;hi rend ="italic"&gt;field by field&lt;/hi&gt;) wymagającej dużych nakładów czasu i pracy. Pozwala ona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego