Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 35
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
wyrazu pochodzą raczej z repertuaru działań wystawienniczych oraz scenograficznych, a nie monumentalnego pomnika. Dosłowność ilustracji (...) niweczy szanse stworzenia koniecznej metafory poetyckiej. Projekt (...) w żadnym wypadku nie usprawiedliwia zatwierdzeń realizacyjnych".
W zakończeniu opinii członkowie kolegium stwierdzają: "Nikt nie jest w stanie dać recepty na wysoką jakość artystyczną Pomnika. Jedno wszak jest pewne, że odpowiedzialność za jej poszukiwania spada w pierwszym rzędzie na środowiska twórcze, zaś poważne siły społeczne im towarzyszce winny uznać tę odpowiedzialność za podstawowy warunek prawidłowego działania" .
Minister kultury i sztuki nie zareagował na tę opinię, a Społeczny Komitet Budowy Pomnika rozpoczął jego realizacje, co było i jest sprzeczne z
wyrazu pochodzą raczej z repertuaru działań wystawienniczych oraz scenograficznych, a nie monumentalnego pomnika. Dosłowność ilustracji (...) niweczy szanse stworzenia koniecznej metafory poetyckiej. Projekt (...) w żadnym wypadku nie usprawiedliwia zatwierdzeń realizacyjnych".<br>W zakończeniu opinii członkowie kolegium stwierdzają: "Nikt nie jest w stanie dać recepty na wysoką jakość artystyczną Pomnika. Jedno wszak jest pewne, że odpowiedzialność za jej poszukiwania spada w pierwszym rzędzie na środowiska twórcze, zaś poważne siły społeczne im towarzyszce winny uznać tę odpowiedzialność za podstawowy warunek prawidłowego działania" . <br>Minister kultury i sztuki nie zareagował na tę opinię, a Społeczny Komitet Budowy Pomnika rozpoczął jego realizacje, co było i jest sprzeczne z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego