Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
morenowym.

Cechami charakterystycznymi polikrystalicznego lodu lodowcowego są: ziarnistość i smugowatość (foliacja). Ziarnistość jest efektem rekrystalizacji i regelacji. Każde ziarno jest oddzielnym kryształem o nieregularnej formie (fot. 14). Rozwój foremnych kryształów heksagonalnych jest, jak widać, utrudniony w warunkach upakowania, ciśnień i braku orientacji ich osi optycznych. Smugowatość może być cechą bądź pierwotną, wynikającą z warstwowania masy firnowej, z której powstał lód, lub wtórną, wytworzoną w rezultacie procesów glacjalnych. Ruch lodowca powoduje zasadnicze zmiany wielkości, kształtu i orientacji kryształów, a także przekształcenia istniejących wcześniej niejednorodności w lodzie tworząc foliację (fot. 15). Główne niejednorodności to wspomniane warstwy sedymentacyjne, czyli – stratyfikacja pokrywy śnieżnej (początkowo
morenowym.<br><br> Cechami charakterystycznymi polikrystalicznego lodu lodowcowego są: ziarnistość i smugowatość (foliacja). Ziarnistość jest efektem rekrystalizacji i regelacji. Każde ziarno jest oddzielnym kryształem o nieregularnej formie (fot. 14). Rozwój foremnych kryształów heksagonalnych jest, jak widać, utrudniony w warunkach upakowania, ciśnień i braku orientacji ich osi optycznych. Smugowatość może być cechą bądź pierwotną, wynikającą z warstwowania masy firnowej, z której powstał lód, lub wtórną, wytworzoną w rezultacie procesów glacjalnych. Ruch lodowca powoduje zasadnicze zmiany wielkości, kształtu i orientacji kryształów, a także przekształcenia istniejących wcześniej niejednorodności w lodzie tworząc foliację (fot. 15). Główne niejednorodności to wspomniane warstwy sedymentacyjne, czyli &#150; stratyfikacja pokrywy śnieżnej (początkowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego