Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
Norwegii i ustalenia jakie dostawy są przekazywane do Niemiec. Później, już po zajęciu Norwegii przez armię niemiecką polecenie to zostało zamienione przez Churchila na rozkaz zniszczenia tych zakładów.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych podjęto szereg decyzji organizacyjnych umożliwiających przyśpieszenie badań. W lutym 1940 r. komitet kierowany przez L. J. Briggsa uzyskał pierwsze fundusze na prowadzenie prac w różnych ośrodkach uniwersyteckich, a gdy stany Zjednoczone przystąpiły do wojny odpowiedzialność za realizację projektu przejął Departament Wojny. Było już wiadomo ze wstępnych badań, że będzie konieczne zbudowanie całej sieci fabryk i laboratoriów, a zadanie to przejęli fachowcy w mundurach (Army Corps of Engineers).
W sierpniu
Norwegii i ustalenia jakie dostawy są przekazywane do Niemiec. Później, już po zajęciu Norwegii przez armię niemiecką polecenie to zostało zamienione przez Churchila na rozkaz zniszczenia tych zakładów.<br>Tymczasem w Stanach Zjednoczonych podjęto szereg decyzji organizacyjnych umożliwiających przyśpieszenie badań. W lutym 1940 r. komitet kierowany przez L. J. Briggsa uzyskał pierwsze fundusze na prowadzenie prac w różnych ośrodkach uniwersyteckich, a gdy stany Zjednoczone przystąpiły do wojny odpowiedzialność za realizację projektu przejął Departament Wojny. Było już wiadomo ze wstępnych badań, że będzie konieczne zbudowanie całej sieci fabryk i laboratoriów, a zadanie to przejęli fachowcy w mundurach (Army Corps of Engineers).<br>W sierpniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego