Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 35
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
czasie ponownego spotkania w Bari (1989) uzgodniono, iż Komisja Mieszana zajmie się tzw. uniatyzmem jako poważnym czynnikiem utrudniającym wzajemne relacje między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym. W Valamo ustalony został skład dwunastoosobowej podkomisji mieszanej, która rozpatrzy eklezjologiczne i praktyczne wątki tego trudnego zagadnienia. Podkomisja ta odbyła od razu na miejscu pierwsze posiedzenie pod przewodnictwem kard. Willebrandsa i metr. Stylianosa. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań (z udziałem ekspertów spoza własnego grona), zbierze się ona ponownie w lutym 1990 r., razem z komitetem koordynacyjnym. Rezultaty jej prac zostaną później poddane pod dyskusję całej Komisji Mieszanej, która będzie mogła wydać w tej sprawie odpowiedni dokument
czasie ponownego spotkania w Bari (1989) uzgodniono, iż Komisja Mieszana zajmie się tzw. <orig>uniatyzmem</> jako poważnym czynnikiem utrudniającym wzajemne relacje między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym. W Valamo ustalony został skład dwunastoosobowej podkomisji mieszanej, która rozpatrzy eklezjologiczne i praktyczne wątki tego trudnego zagadnienia. Podkomisja ta odbyła od razu na miejscu pierwsze posiedzenie pod przewodnictwem kard. Willebrandsa i metr. Stylianosa. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań (z udziałem ekspertów spoza własnego grona), zbierze się ona ponownie w lutym 1990 r., razem z komitetem koordynacyjnym. Rezultaty jej prac zostaną później poddane pod dyskusję całej Komisji Mieszanej, która będzie mogła wydać w tej sprawie odpowiedni dokument
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego