Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
takie parametry, jak:
- wielkość dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń dla powietrza, wody i gruntu,
- wysokość opłat za użytkowanie środowiska i kar za przekraczanie ustalonych limitów emisji,
- ulgi podatkowe, pożyczki i dotacje,
- opłaty produkcyjne i administracyjne,
- ceny, np. wody.
Dotychczas mamy bardzo skromne doświadczenie w formułowaniu regionalnych polityk ekologicznych. Jako przykład można wymienić pierwsze decyzje administracji wojewódzkiej na obszarze Zielonych Płuc Polski, gdzie wprowadzono lokalne przepisy dotyczące opłat za samochody jeżdżące z katalizatotem spalin oraz rozszerzono listę zwierząt chronionych.
Przytoczone przykłady wykazują możliwość formułowania regionalnych instrumentów proekologicznych. Działania takie winny schodzić aż do poziomu gminy. Opracowano już założenia ekorozwoju w gminie.
Dotychczas nie w
takie parametry, jak:<br>- wielkość dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń dla powietrza, wody i gruntu,<br>- wysokość opłat za użytkowanie środowiska i kar za przekraczanie ustalonych limitów emisji,<br>- ulgi podatkowe, pożyczki i dotacje,<br>- opłaty produkcyjne i administracyjne,<br>- ceny, np. wody.<br>Dotychczas mamy bardzo skromne doświadczenie w formułowaniu regionalnych polityk ekologicznych. Jako przykład można wymienić pierwsze decyzje administracji wojewódzkiej na obszarze Zielonych Płuc Polski, gdzie wprowadzono lokalne przepisy dotyczące opłat za samochody jeżdżące z katalizatotem spalin oraz rozszerzono listę zwierząt chronionych.<br>Przytoczone przykłady wykazują możliwość formułowania regionalnych instrumentów proekologicznych. Działania takie winny schodzić aż do poziomu gminy. Opracowano już założenia ekorozwoju w gminie.<br>Dotychczas nie w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego