Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
ze pomocą podziałki milimetrowej wielkości dH i wyznaczenie w ten sposób położenia punktu tyczonego P;
- ostatnią czynnością jest pomiar zrealizowanej wysokości punktu P i porównanie wyniku z wysokością zadaną, a następnie ostateczne utrwalenie wytyczonego punktu P.
Jeżeli wymagana dokładność realizacji zadanej wysokości jest niewielka, to postępowanie upraszcza się do etapu pierwszego. Występuje on w przypadku robót ziemnych, tyczenia przewodów podziemnych, zera budowlanego (rys. 4.9). Korzystając ze wzoru na obliczenie wysokości realizowanej

obliczamy wartość odczytu b, jaką powinniśmy otrzymać na łacie ustawionej na punkcie o zadanej wysokości . Wartość tego odczytu otrzymamy po przekształceniu wzoru (4.4.)


Przy realizacji obiektów budowlanych zachodzi
ze pomocą podziałki milimetrowej wielkości d&lt;HI rend="italic"&gt;H&lt;/HI&gt; i wyznaczenie w ten sposób położenia punktu tyczonego &lt;HI rend="italic"&gt;P&lt;/HI&gt;;<br>- ostatnią czynnością jest pomiar zrealizowanej wysokości punktu &lt;HI rend="italic"&gt;P&lt;/HI&gt; i porównanie wyniku z wysokością zadaną, a następnie ostateczne utrwalenie wytyczonego punktu &lt;HI rend="italic"&gt;P&lt;/HI&gt;.<br>Jeżeli wymagana dokładność realizacji zadanej wysokości jest niewielka, to postępowanie upraszcza się do etapu pierwszego. Występuje on w przypadku robót ziemnych, tyczenia przewodów podziemnych, zera budowlanego (rys. 4.9). Korzystając ze wzoru na obliczenie wysokości realizowanej<br>&lt;gap&gt;<br>obliczamy wartość odczytu &lt;HI rend="italic"&gt;b&lt;/HI&gt;, jaką powinniśmy otrzymać na łacie ustawionej na punkcie o zadanej wysokości &lt;gap&gt;. Wartość tego odczytu otrzymamy po przekształceniu wzoru (4.4.)<br>&lt;gap&gt;<br><br>Przy realizacji obiektów budowlanych zachodzi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego