Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
kodu P(Y), dane efemerydalne i dane o zegarze oraz almanach (czyli zgrubne parametry ruchu i statusy dla wszystkich satelitów w konstelacji). Dodatkowo transmitowane są dane o "zdrowiu" satelitów, współczynniki do modelu opóźnienia jonosferycznego, współczynniki umożliwiające obliczenie czasu UTC.
Triangulacja kodu PRC - zasada pomiaru
Wyobraźmy sobie, że nasza odległość do pierwszego satelity została pomiarem określona na 22 000 km. Znając tę jedną odległość możemy jedynie stwierdzić, że znajdujemy się gdzieś na powierzchni sfery odległej 22 000 km od satelity. Powiedzmy, że wykonujemy wtedy drugi pomiar do innego satelity. Ta odległość zostaje określona na 24 000 km. Te dwa pomiary razem przybliżają
kodu P(Y), dane efemerydalne i dane o zegarze oraz almanach (czyli zgrubne parametry ruchu i statusy dla wszystkich satelitów w konstelacji). Dodatkowo transmitowane są dane o "zdrowiu" satelitów, współczynniki do modelu opóźnienia jonosferycznego, współczynniki umożliwiające obliczenie czasu UTC. <br>&lt;tit&gt;Triangulacja kodu PRC - zasada pomiaru&lt;/&gt;<br>Wyobraźmy sobie, że nasza odległość do pierwszego satelity została pomiarem określona na 22 000 km. Znając tę jedną odległość możemy jedynie stwierdzić, że znajdujemy się gdzieś na powierzchni sfery odległej 22 000 km od satelity. Powiedzmy, że wykonujemy wtedy drugi pomiar do innego satelity. Ta odległość zostaje określona na 24 000 km. Te dwa pomiary razem przybliżają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego