Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
kapłanów przy świątyni w Nobe, którzy udzielili poparcia Dawidowi. Mamy tu więc jakże często spotykany w historii typowy konflikt między władzą świecką a hierarchią kapłańską.
Dla lepszego odmalowania tła musimy zająć się osobliwą instytucją, którą nazywamy "szkołą proroków''. Były to korporacje ekstatyków religijnych, którzy pojawiają się w Izraelu po raz pierwszy około roku 1000 p.n.e. Przeważnie skupiali się oni w sąsiedztwie ważnych sanktuariów religijnych, takich jak Gibeah, Betel, Ramataim, a później również w Samarii.
Ekstatykami religijnymi byli Samuel, Saul i Dawid. Saul, wracając z Ramataim do domu, spotkał pod Gibeah grupę proroków i urzeczony ich ekstatyczno-frenetycznymi praktykami dał
kapłanów przy świątyni w Nobe, którzy udzielili poparcia Dawidowi. Mamy tu więc jakże często spotykany w historii typowy konflikt między władzą świecką a hierarchią kapłańską.<br>Dla lepszego odmalowania tła musimy zająć się osobliwą instytucją, którą nazywamy "szkołą proroków''. Były to korporacje ekstatyków religijnych, którzy pojawiają się w Izraelu po raz pierwszy około roku 1000 p.n.e. Przeważnie skupiali się oni w sąsiedztwie ważnych sanktuariów religijnych, takich jak Gibeah, Betel, Ramataim, a później również w Samarii.<br>Ekstatykami religijnymi byli Samuel, Saul i Dawid. Saul, wracając z Ramataim do domu, spotkał pod Gibeah grupę proroków i urzeczony ich ekstatyczno-frenetycznymi praktykami dał
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego