Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Wyborcza
Nr: 26.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
in. ds. tortur i egzekucji. Złożyliby swe raporty nie tylko przed Komisją, ale i przed Zgromadzeniem Ogólnym NZ.
Za rezolucją głosowało 25 państw (m.in. kraje UE, USA i Polska), przeciw były Rosja, Chiny, Kongo, Kuba, Indie, Madagaskar i Sri Lanka, a 19 wstrzymało się. Tak więc Rosja po raz pierwszy od upadku komunizmu znalazła się wśród państw napiętnowanych przez tę najwyższą międzynarodową instancję zajmującą się ochroną praw człowieka.
- Dobrze, że rezolucja w ogóle jest, ale szkoda, że w mocniejszy sposób nie mówi o zbrodniach popełnianych w Czeczenii - powiedziała nam Joanna Weschler z Human Rights Watch. Jej organizacja i Amnesty International
in. ds. tortur i egzekucji. Złożyliby swe raporty nie tylko przed &lt;name type="org"&gt;Komisją&lt;/name&gt;, ale i przed &lt;name type="org"&gt;Zgromadzeniem Ogólnym NZ&lt;/name&gt;. <br>Za rezolucją głosowało 25 państw (m.in. kraje &lt;name type="place"&gt;UE, USA&lt;/name&gt; i &lt;name type="place"&gt;Polska&lt;/name&gt;), przeciw były &lt;name type="place"&gt;Rosja, Chiny, Kongo, Kuba, Indie, Madagaskar&lt;/name&gt; i &lt;name type="place"&gt;Sri Lanka&lt;/name&gt;, a 19 wstrzymało się. Tak więc &lt;name type="place"&gt;Rosja&lt;/name&gt; po raz pierwszy od upadku komunizmu znalazła się wśród państw napiętnowanych przez tę najwyższą międzynarodową instancję zajmującą się ochroną praw człowieka. <br>- Dobrze, że rezolucja w ogóle jest, ale szkoda, że w mocniejszy sposób nie mówi o zbrodniach popełnianych w &lt;name type="place"&gt;Czeczenii&lt;/name&gt; - powiedziała nam &lt;name type="person"&gt;Joanna Weschler&lt;/name&gt; z &lt;name type="org"&gt;Human Rights Watch&lt;/name&gt;. Jej organizacja i &lt;name type="org"&gt;Amnesty International
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego