Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wszechświat
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1958
określenia możliwości występowania ożywionych form materii na ich powierzchni, jak i dla organizacji przyszłych wypraw astronautów.
Warunki ekologiczne, panujące na danej planecie, stanowią rezultat wzajemnego oddziaływania na siebie trzech głównych czynników: położenia względem Słońca wynikającego z elementów ruchu tej planety, jej własności fizyczno-chemicznych oraz zjawisk będących następstwami tych dwóch pierwszych czynników. Zależności między nimi są rozmaite, lecz są one ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie przez siebie uwarunkowane. Są nimi np. temperatura, podłoże glebowe, obecność wody w stanie ciekłym i atmosfery o odpowiednim składzie chemicznym, ciśnienie atmosferyczne, przyśpieszenie w polu grawitacyjnym, stała słoneczna, natężenie promieni kosmicznych i ultrafioletowych, a także
określenia możliwości występowania ożywionych form materii na ich powierzchni, jak i dla organizacji przyszłych wypraw astronautów.<br> Warunki ekologiczne, panujące na danej planecie, stanowią rezultat wzajemnego oddziaływania na siebie trzech głównych czynników: położenia względem Słońca wynikającego z elementów ruchu tej planety, jej własności fizyczno-chemicznych oraz zjawisk będących następstwami tych dwóch pierwszych czynników. Zależności między nimi są rozmaite, lecz są one ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie przez siebie uwarunkowane. Są nimi np. temperatura, podłoże glebowe, obecność wody w stanie ciekłym i atmosfery o odpowiednim składzie chemicznym, ciśnienie atmosferyczne, przyśpieszenie w polu grawitacyjnym, stała słoneczna, natężenie promieni kosmicznych i ultrafioletowych, a także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego