Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
produktów i czynników produkcji), a krąg zewnętrzny przepływy pieniężne. Gospodarstwa domowe nabywają produkty od przedsiębiorstw. Ceny tych produktów ustalają się na rynku na poziomie równoważącym popyt na nie z ich podażą. W tym procesie produkty przepływają od przedsiębiorstw do gospodarstw domowych, a pieniądze od gospodarstw domowych do przedsiębiorstw (wydatki tych pierwszych stają się dochodami tych drugich). Aby produkować, przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać (inaczej zatrudniać) czynniki produkcji. Tak więc popyt gospodarstw domowych na produkty kreuje popyt przedsiębiorstw na czynniki produkcji. Innymi słowy, popyt na czynniki produkcji jest popytem pochodnym, ponieważ wynika z popytu na produkty. Na przykład popyt na cegłę wynika z popytu
produktów i czynników produkcji), a krąg zewnętrzny przepływy pieniężne. Gospodarstwa domowe nabywają produkty od przedsiębiorstw. Ceny tych produktów ustalają się na rynku na poziomie równoważącym popyt na nie z ich podażą. W tym procesie produkty przepływają od przedsiębiorstw do gospodarstw domowych, a pieniądze od gospodarstw domowych do przedsiębiorstw (wydatki tych pierwszych stają się dochodami tych drugich). Aby produkować, przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać (inaczej zatrudniać) czynniki produkcji. Tak więc popyt gospodarstw domowych na produkty kreuje popyt przedsiębiorstw na czynniki produkcji. Innymi słowy, popyt na czynniki produkcji jest popytem pochodnym, ponieważ wynika z popytu na produkty. Na przykład popyt na cegłę wynika z popytu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego