Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
moralne i filozoficzne. Dla właściwego zrozumienia wszystkich tych przemyśleń i koncepcji niezbędny jest kontekst określonej tradycji literackiej, z której wymienione liryki wyrastają, w tym również kontekst genologiczny, kontekst współczesnej im świadomości estetycznej i praktyki poetyckiej, a także kontekst ówczesnej myśli politycznej oraz historiozoficznej w Polsce, tudzież biograficznych uwarunkowań autora.
Na pierwszym miejscu wymienić trzeba niezwykle silną, potęgującą się z latami i przeżywaną bardzo głęboko fascynację poety postacią, a także sukcesami militarnymi i politycznymi Napoleona. Fascynację podzielaną przez większość polskiego społeczeństwa. Jeszcze dzisiaj promieniuje ona wyraźnie z wierszy Kajetana Koźmiana poprzez martwą w znacznej części skorupę artystycznej konwencji. Dla wyrażenia owej fascynacji
moralne i filozoficzne. Dla właściwego zrozumienia wszystkich tych przemyśleń i koncepcji niezbędny jest kontekst określonej tradycji literackiej, z której wymienione liryki wyrastają, w tym również kontekst genologiczny, kontekst współczesnej im świadomości estetycznej i praktyki poetyckiej, a także kontekst ówczesnej myśli politycznej oraz historiozoficznej w Polsce, tudzież biograficznych uwarunkowań autora.<br> Na pierwszym miejscu wymienić trzeba niezwykle silną, potęgującą się z latami i przeżywaną bardzo głęboko fascynację poety postacią, a także sukcesami militarnymi i politycznymi Napoleona. Fascynację podzielaną przez większość polskiego społeczeństwa. Jeszcze dzisiaj promieniuje ona wyraźnie z wierszy Kajetana Koźmiana poprzez martwą w znacznej części skorupę artystycznej konwencji. Dla wyrażenia owej fascynacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego