Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
zostały przez kończyny. Formował się sposób pływania nazywany podwodnym lotem (plakodonty, plezjozaury, żółwie). Jedynie drobnych przekształceń wymagały skrzydła ptaków morskich, by wykorzystać je do lotu w wodnym, a nie powietrznym środowisku (pingwiny).
Protorosaurus z permskiego łupku miedzionośnego (ryc. 10.6A) jest nie tylko
najstarszym prawdziwie morskim gadem, ale też i pierwszym znanym przyrodnikom, bo odkrytym przez niemieckich górników już w 1706 roku. Wydatne powiększenie kręgów


szyjnych wskazuje na jego związek z lepiej znanym triasowym długoszyim Tanystrophaeus (ryc. 10.6B), występującym również na Śląsku Opolskim. Tekodontowe zęby i ażurowa czaszka wskazują na bliskość tych zwierząt do gadów naczelnych; ta najwcześniejsza ich morska
zostały przez kończyny. Formował się sposób pływania nazywany podwodnym lotem (plakodonty, plezjozaury, żółwie). Jedynie drobnych przekształceń wymagały skrzydła ptaków morskich, by wykorzystać je do lotu w wodnym, a nie powietrznym środowisku (pingwiny).<br>Protorosaurus z permskiego łupku miedzionośnego (ryc. 10.6A) jest nie tylko <br>najstarszym prawdziwie morskim gadem, ale też i pierwszym znanym przyrodnikom, bo odkrytym przez niemieckich górników już w 1706 roku. Wydatne powiększenie kręgów <br>&lt;page nr=253&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>szyjnych wskazuje na jego związek z lepiej znanym triasowym długoszyim Tanystrophaeus (ryc. 10.6B), występującym również na Śląsku Opolskim. Tekodontowe zęby i ażurowa czaszka wskazują na bliskość tych zwierząt do gadów naczelnych; ta najwcześniejsza ich morska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego