Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
III – 500 talarów, pieniądze zadeklarowane przez Ossolińskiego – 2000 talarów – były przekazywane Lindemu przez szereg lat) sprowadził z Lipska stosowne czcionki i zecerów. W Berlinie kupił papier. Druk słownika rozpoczęto 20 maja 1806 r. w drukarni pijarskiej w Warszawie. Dnia 31 lipca 1807 Linde wypożyczył sprzęt drukarski od pijarów i urządził drukarnię w swoim mieszkaniu w Pałacu Saskim. Działała ona prawdopodobnie do 1813 r., kiedy to z powodu trudności zwrócił pijarom sprzęt i przekazał im dokończenie druku ostatniego tomu. W swym mieszkaniu Linde drukował nie tylko słownik. Druk jego dzieła zakończono w styczniu 1815 r. (kolejne tomy ukazywały się
III – 500 talarów, pieniądze zadeklarowane przez Ossolińskiego – 2000 talarów – były przekazywane Lindemu przez szereg lat) sprowadził z Lipska stosowne czcionki i zecerów. W Berlinie kupił papier. Druk słownika rozpoczęto 20 maja 1806 r. w drukarni pijarskiej w Warszawie. Dnia 31 lipca 1807 Linde wypożyczył sprzęt drukarski od pijarów i urządził drukarnię w swoim mieszkaniu w Pałacu Saskim. Działała ona prawdopodobnie do 1813 r., kiedy to z powodu trudności zwrócił pijarom sprzęt i przekazał im dokończenie druku ostatniego tomu. W swym mieszkaniu Linde drukował nie tylko słownik. Druk jego dzieła zakończono w styczniu 1815 r. (kolejne tomy ukazywały się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego