Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
1835 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Uroczyste pożegnanie odbyło się 23 października i 23 listopada car przyznał mu wysoką emeryturę (18 000 złp. rocznie).
Równolegle z pracami związanymi z organizacją Liceum Linde bardzo intensywnie pracował nad przygotowaniem druku słownika. W styczniu 1804 r. zawarł umowę z Szymonem Bielskim, prefektem drukarni pijarskiej w Warszawie, która w lutym wydrukowała bilety subskrypcyjne na słownik i prospekt w języku polskim („Nowy Pamiętnik Warszawski" 1804, t. 13 oraz odbitka), a w następnym miesiącu wersję niemiecką (Praenumerations-Anzeige meines Wörterbuch der Polnischen Sprache). W prospektach Linde wymienił dwadzieścia cztery osoby, które miały się trudnić zbieraniem przedpłat
1835 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Uroczyste pożegnanie odbyło się 23 października i 23 listopada car przyznał mu wysoką emeryturę (18 000 złp. rocznie). <br> Równolegle z pracami związanymi z organizacją Liceum Linde bardzo intensywnie pracował nad przygotowaniem druku słownika. W styczniu 1804 r. zawarł umowę z Szymonem Bielskim, prefektem drukarni pijarskiej w Warszawie, która w lutym wydrukowała bilety subskrypcyjne na słownik i prospekt w języku polskim (&#132;Nowy Pamiętnik Warszawski" 1804, t. 13 oraz odbitka), a w następnym miesiącu wersję niemiecką (Praenumerations-Anzeige meines Wörterbuch der Polnischen Sprache). W prospektach Linde wymienił dwadzieścia cztery osoby, które miały się trudnić zbieraniem przedpłat
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego