Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
Kropiński, kasztelan Rzewuski, dodaje Olizar. Na tym właśnie gruncie wyrosła przyjaźń Felińskiego z Tadeuszem Czackim, starszym od niego o sześć lat, a miejsce urodzenia zadecydowało o przebiegu szkolnych lat. Właśnie tryb i sposób kształcenia jest drugim istotnym czynnikiem i biografii, i twórczości.
Pierwsze nauki pobierał Feliński we wziętym podówczas konwikcie pijarskim w platerowskiej Dąbrowicy. Wpajała ona wychowankom nowoczesny wzór obywatela-patrioty, postawę krytyczną i oświeconą, odzwierciedlającą aktualny system wartości. Stąd wywodzi się przyjaźń Felińskiego z Łukaszem Gołębiowskim, późniejszym bibliotekarzem w Porycku i Puławach, sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Stąd zaczerpnął przyszły poeta doskonałą znajomość języka francuskiego i słabą łaciny, co stanowiło wynik
Kropiński, kasztelan Rzewuski, dodaje Olizar. Na tym właśnie gruncie wyrosła przyjaźń Felińskiego z Tadeuszem Czackim, starszym od niego o sześć lat, a miejsce urodzenia zadecydowało o przebiegu szkolnych lat. Właśnie tryb i sposób kształcenia jest drugim istotnym czynnikiem i biografii, i twórczości.<br> Pierwsze nauki pobierał Feliński we wziętym podówczas konwikcie pijarskim w platerowskiej Dąbrowicy. Wpajała ona wychowankom nowoczesny wzór obywatela-patrioty, postawę krytyczną i oświeconą, odzwierciedlającą aktualny system wartości. Stąd wywodzi się przyjaźń Felińskiego z Łukaszem Gołębiowskim, późniejszym bibliotekarzem w Porycku i Puławach, sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Stąd zaczerpnął przyszły poeta doskonałą znajomość języka francuskiego i słabą łaciny, co stanowiło wynik
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!