Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
Kropiński, kasztelan Rzewuski, dodaje Olizar. Na tym właśnie gruncie wyrosła przyjaźń Felińskiego z Tadeuszem Czackim, starszym od niego o sześć lat, a miejsce urodzenia zadecydowało o przebiegu szkolnych lat. Właśnie tryb i sposób kształcenia jest drugim istotnym czynnikiem i biografii, i twórczości.
Pierwsze nauki pobierał Feliński we wziętym podówczas konwikcie pijarskim w platerowskiej Dąbrowicy. Wpajała ona wychowankom nowoczesny wzór obywatela-patrioty, postawę krytyczną i oświeconą, odzwierciedlającą aktualny system wartości. Stąd wywodzi się przyjaźń Felińskiego z Łukaszem Gołębiowskim, późniejszym bibliotekarzem w Porycku i Puławach, sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Stąd zaczerpnął przyszły poeta doskonałą znajomość języka francuskiego i słabą łaciny, co stanowiło wynik
Kropiński, kasztelan Rzewuski, dodaje Olizar. Na tym właśnie gruncie wyrosła przyjaźń Felińskiego z Tadeuszem Czackim, starszym od niego o sześć lat, a miejsce urodzenia zadecydowało o przebiegu szkolnych lat. Właśnie tryb i sposób kształcenia jest drugim istotnym czynnikiem i biografii, i twórczości.<br> Pierwsze nauki pobierał Feliński we wziętym podówczas konwikcie pijarskim w platerowskiej Dąbrowicy. Wpajała ona wychowankom nowoczesny wzór obywatela-patrioty, postawę krytyczną i oświeconą, odzwierciedlającą aktualny system wartości. Stąd wywodzi się przyjaźń Felińskiego z Łukaszem Gołębiowskim, późniejszym bibliotekarzem w Porycku i Puławach, sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Stąd zaczerpnął przyszły poeta doskonałą znajomość języka francuskiego i słabą łaciny, co stanowiło wynik
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego