Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
bakterii (głównie pneumokoki i stafylokoki), na inne zaś wpływają stymulująco. Promieniowanie to stanowi ponadto poważne niebezpieczeństwo inhibicji chorób mutagennych, zwłaszcza nowotworów skóry, przy zbyt długiej ekspozycji ciała na ich oddziaływanie lub dziedzicznej skłonności do tego typu chorób. Jak wykazały nowsze badania, krótkotrwałe nawet ograniczenia emisji dawek tego promieniowania (np. zastąpienie plażowania biernego aktywnością ruchową lub plażowaniem w warunkach przewagi promieniowania rozproszonego) zmniejsza do minimum zagrożenie chorobowe. Odrębnym zagadnieniem jest wpływ promieniowania nadfioletowego na rozwój chorób oczu, zwłaszcza zaćmy. Wpływ ten został dowiedziony, lecz jaka jest jego rola w patogenezie tych chorób, tego jeszcze nie wiemy. Oddziaływanie promieniowania nadfioletowego o dłuższych falach
bakterii (głównie pneumokoki i stafylokoki), na inne zaś wpływają stymulująco. Promieniowanie to stanowi ponadto poważne niebezpieczeństwo inhibicji chorób mutagennych, zwłaszcza nowotworów skóry, przy zbyt długiej ekspozycji ciała na ich oddziaływanie lub dziedzicznej skłonności do tego typu chorób. Jak wykazały nowsze badania, krótkotrwałe nawet ograniczenia emisji dawek tego promieniowania (np. zastąpienie plażowania biernego aktywnością ruchową lub plażowaniem w warunkach przewagi promieniowania rozproszonego) zmniejsza do minimum zagrożenie chorobowe. Odrębnym zagadnieniem jest wpływ promieniowania nadfioletowego na rozwój chorób oczu, zwłaszcza zaćmy. Wpływ ten został dowiedziony, lecz jaka jest jego rola w patogenezie tych chorób, tego jeszcze nie wiemy. Oddziaływanie promieniowania nadfioletowego o dłuższych falach
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego