Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
Najczynniejsi w tym środowisku ludzie znaleźli się w więzieniach lub poszli na emigrację - pozostali chętnie grupowali się w lożach masońskich. Należeli tu pojedynczy przedstawiciele posiadającej szlachty, burżuazji, zamożnej palestry - ludzie nastrojeni patriotycznie, lecz dalecy od radykalizmu społecznego. Główną słabością pierwszych konspiracji po rozbiorze był brak oparcia w masach, nawet wśród plebsu miejskiego.
W styczniu 1796 r. grupa spiskowych z Galicji podpisała w Krakowie tajny akt "konfederacji", zobowiązując się, na sygnał z Francji, do podjęcia zbrojnego powstania. Rachowano w istocie na komplikacje międzynarodowe: zatarg austro-pruski, zwycięstwo Francuzów i wystąpienie Turcji. W tureckiej podówczas Mołdawii zebrało się do tysiąca żołnierzy kościuszkowskich, którzy
Najczynniejsi w tym środowisku ludzie znaleźli się w więzieniach lub poszli na emigrację - pozostali chętnie grupowali się w lożach masońskich. Należeli tu pojedynczy przedstawiciele posiadającej szlachty, burżuazji, zamożnej palestry - ludzie nastrojeni patriotycznie, lecz dalecy od radykalizmu społecznego. Główną słabością pierwszych konspiracji po rozbiorze był brak oparcia w masach, nawet wśród plebsu miejskiego.<br>W styczniu 1796 r. grupa spiskowych z Galicji podpisała w Krakowie tajny akt "konfederacji", zobowiązując się, na sygnał z Francji, do podjęcia zbrojnego powstania. Rachowano w istocie na komplikacje międzynarodowe: zatarg austro-pruski, zwycięstwo Francuzów i wystąpienie Turcji. W tureckiej podówczas Mołdawii zebrało się do tysiąca żołnierzy kościuszkowskich, którzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego