Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
plemion wschodniosłowiańskich w IX wieku, a istnienie sieci grodów świadczy o przekształceniu się wówczas organizacji plemiennych w państwowe. Niektóre z owych grodów, leżące na drodze dnieprowej, zaczęły już wcześniej rozwijać się w ośrodki handlowe i rzemieślnicze. Zanim jednak umocniły się odrębne państwa Polan, Siewierzan, Drewlan czy Słowienów, zanim którekolwiek z plemion mogło podjąć walkę o hegemonię, pojawił się czynnik zewnętrzny - Waregowie, którzy dokonali zbrojnego zjednoczenia wschodniej Słowiańszczyzny. Narzucili oni Słowianom obcą dynastię, opierającą swą władzę na wareskiej drużynie; narzucili organizacjom plemiennym daniny i powinności służące zdobywcom. Na miejscową organizację społeczną i zwyczaje prawne nałożyły się prawa narzucone przez zdobywców oraz elementy
plemion wschodniosłowiańskich w IX wieku, a istnienie sieci grodów świadczy o przekształceniu się wówczas organizacji plemiennych w państwowe. Niektóre z owych grodów, leżące na drodze dnieprowej, zaczęły już wcześniej rozwijać się w ośrodki handlowe i rzemieślnicze. Zanim jednak umocniły się odrębne państwa Polan, Siewierzan, Drewlan czy Słowienów, zanim którekolwiek z plemion mogło podjąć walkę o hegemonię, pojawił się czynnik zewnętrzny - Waregowie, którzy dokonali zbrojnego zjednoczenia wschodniej Słowiańszczyzny. Narzucili oni Słowianom obcą dynastię, opierającą swą władzę na wareskiej drużynie; narzucili organizacjom plemiennym daniny i powinności służące zdobywcom. Na miejscową organizację społeczną i zwyczaje prawne nałożyły się prawa narzucone przez zdobywców oraz elementy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego