Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
opis i instalacja w module głównym
Procedura modułu Ver jest umieszczona w dwóch plikach:
- plik nagłówkowy . Zawiera on definicję klasy oraz definicję procedury Plik ten należy dołączyć do pliku nagłówkowego jednej z podstawowych klas modułu głównego . Przykładowo, plik ten może być dołączony na końcu pliku nagłówkowego klasy dokumentu modułu głównego.
- plik implementacyjny . Zawiera on procedurę należącą do modułu. Plik ten należy dołączyć do pliku implementacyjnego tej klasy, w której w pliku nagłówkowym jest dołączony plik nagłówkowy . Ponadto, plik ten musi mieć dostęp do plików klasy , które są wykorzystywane w procedurze . Przykładowo, jeśli pliki: oraz zostały dołączone do pliku nagłówkowego klasy dokumentu
opis i instalacja w module głównym&lt;/&gt; <br>Procedura modułu Ver jest umieszczona w dwóch plikach:<br>&lt;gap&gt; - plik nagłówkowy &lt;gap&gt;. Zawiera on definicję klasy &lt;gap&gt; oraz definicję procedury &lt;gap&gt; Plik ten należy dołączyć do pliku nagłówkowego &lt;gap&gt; jednej z podstawowych klas modułu głównego &lt;gap&gt;. Przykładowo, plik ten może być dołączony na końcu pliku nagłówkowego klasy dokumentu modułu głównego.<br>&lt;gap&gt; - plik implementacyjny &lt;gap&gt;. Zawiera on procedurę &lt;gap&gt; należącą do modułu. Plik ten należy dołączyć do pliku implementacyjnego tej klasy, w której w pliku nagłówkowym jest dołączony plik nagłówkowy &lt;gap&gt;. Ponadto, plik ten musi mieć dostęp do plików klasy &lt;gap&gt;, które są wykorzystywane w procedurze &lt;gap&gt;. Przykładowo, jeśli pliki: &lt;gap&gt; oraz &lt;gap&gt; zostały dołączone do pliku nagłówkowego klasy dokumentu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego