Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ochronne
Rok: 2003
1995 roku n regulowanych rynkach pozagiełdowych, a teraz są także w obrocie niektórych giełd, np. Bermuda Stock Exchange. Początkowe trudności związane głownie z brakiem zaufani do nowego produktu zostały przełamane pod koniec 1996 roku. Okazało się wtedy, że obligacje katastroficzne, jako instrumenty zabezpieczające emitenta przed stratą, stanowi alternatywę do wykupu plisy od ryzyk naturalnych. Co więcej, oferują lepsze warunki niż porównywalne umowy tradycyjnego rynku ubezpieczeń, których cena fluktuuje w zależności od kondycji sektora ubezpieczeniowo-reasekuracyjnego. Powstają także fundusze inwestycyjne, które lokują swoje środki tylko w obligacje katastroficzne. Pierwszym takim funduszem jest szwajcarski Leu Prim Cat Bond Fund zarządzany przez Bank Leu
1995 roku n regulowanych rynkach pozagiełdowych, a teraz są także w obrocie niektórych giełd, np. Bermuda Stock Exchange. Początkowe trudności związane głownie z brakiem zaufani do nowego produktu zostały przełamane pod koniec 1996 roku. Okazało się wtedy, że obligacje katastroficzne, jako instrumenty zabezpieczające emitenta przed stratą, stanowi alternatywę do wykupu plisy od ryzyk naturalnych. Co więcej, oferują lepsze warunki niż porównywalne umowy tradycyjnego rynku ubezpieczeń, których cena fluktuuje w zależności od kondycji sektora ubezpieczeniowo-reasekuracyjnego. Powstają także fundusze inwestycyjne, które lokują swoje środki tylko w obligacje katastroficzne. Pierwszym takim funduszem jest szwajcarski Leu Prim Cat Bond Fund zarządzany przez Bank <name type="org">Leu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego