Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
geodezyjnych, ale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
1.12. Aktualizacja i modernizacja mapy zasadniczej. Mapa dyżurna
Odróżnia się aktualizację bieżącą i aktualizację okresową. Aktualizacja bieżąca jest to zespół czynności pomiarowych (polowych) i obliczeniowo-kreślarskich niezbędnych do określenia kształtu i położenia nowo budowanych obiektów oraz innych szczegółów stanowiących treść mapy zasadniczej tuż po ich zrealizowaniu oraz naniesieniu tych elementów na właściwą mapę.
Aktualizacja bieżąca obejmuje przede wszystkim następujące elementy:
- obiekty budowlane, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
- granice jednostek podziału administracyjnego państwa, obręb działek i użytków gruntowych,
- kontury klasyfikacyjne.
Aktualizację bieżącą prowadzi się na podstawie:
- powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych (obiekty budowlane),
- geodezyjno-kartograficznej
geodezyjnych, ale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.<br>&lt;tit&gt;1.12. Aktualizacja i modernizacja mapy zasadniczej. Mapa dyżurna&lt;/&gt;<br>Odróżnia się aktualizację bieżącą i aktualizację okresową. Aktualizacja bieżąca jest to zespół czynności pomiarowych (polowych) i obliczeniowo-kreślarskich niezbędnych do określenia kształtu i położenia nowo budowanych obiektów oraz innych szczegółów stanowiących treść mapy zasadniczej tuż po ich zrealizowaniu oraz naniesieniu tych elementów na właściwą mapę.<br>Aktualizacja bieżąca obejmuje przede wszystkim następujące elementy:<br>- obiekty budowlane, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę,<br>- granice jednostek podziału administracyjnego państwa, obręb działek i użytków gruntowych,<br>- kontury klasyfikacyjne.<br>Aktualizację bieżącą prowadzi się na podstawie:<br>- powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych (obiekty budowlane),<br>- geodezyjno-kartograficznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego