Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
więzami rasowymi, narodowościowymi lub kulturowymi".
Definicja ta jest bardzo podobna do znacznie wcześniej sformułowanej definicji L. Warnera, zamieszczonej w znanej pracy o Yankee City. Jest ona niemal identyczna z dyskutowaną i krytykowaną wielokrotnie definicją klasy społecznej, przyjęta przez Warnera i jego współpracowników w badaniach zróżnicowania społecznego. Obie powyższe definicje niewątpliwie pochodzą od M. Webera, który pierwszy określił grupę etniczną jako społeczność ludzką powstałą na podłożu realnego lub wyobrażonego przypuszczenia o wspólnocie pochodzenia.
Wszystkie definicje tego typu mają wspólną cechę: odrębność etniczna jest przez członków grupy lub przez otoczenie uświadamiana i jest to fakt najważniejszy. M. Gordon nie podkreśla tego wyraźnie, choć
więzami rasowymi, narodowościowymi lub kulturowymi".<br>Definicja ta jest bardzo podobna do znacznie wcześniej sformułowanej definicji L. Warnera, zamieszczonej w znanej pracy o Yankee City. Jest ona niemal identyczna z dyskutowaną i krytykowaną wielokrotnie definicją klasy społecznej, przyjęta przez Warnera i jego współpracowników w badaniach zróżnicowania społecznego. Obie powyższe definicje niewątpliwie pochodzą od M. Webera, który pierwszy określił grupę etniczną jako społeczność ludzką powstałą na podłożu realnego lub wyobrażonego przypuszczenia o wspólnocie pochodzenia.<br>Wszystkie definicje tego typu mają wspólną cechę: odrębność etniczna jest przez członków grupy lub przez otoczenie uświadamiana i jest to fakt najważniejszy. M. Gordon nie podkreśla tego wyraźnie, choć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego