Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
K. Eliger, z czasów , zanim Dawid został królem całego Izraela, a więc z okresu jego panowania w Hebronie. Wspomnienie klęsk i plag, jakie dotknęły naród, może wyrażać postawę deuteronomicznego kompilatora, który podobnie jak kompilator Księgi Sędziów był niechętny Beniaminitom i dał wyraz swemu zadowoleniu, że cios spadł na Saula, władcę pochodzącego właśnie z pokolenia Beniamina. Kompilator ten był zainteresowany tym, by ukazać przyczyny wzniesienia przez Dawida ołtarza na miejscu, gdzie potem zbudowano świątynię, będącą największą świątynią całej szkoły deuteronomicznej.
Niektórzy sądzą, że fragment zwany "Kroniką dworu Dawida" (2 Sm 9-20) nie znajdował się początkowo w Księgach Samuela, gdyż pominął go
K. Eliger, z czasów , zanim Dawid został królem całego Izraela, a więc z okresu jego panowania w Hebronie. Wspomnienie klęsk i plag, jakie dotknęły naród, może wyrażać postawę deuteronomicznego kompilatora, który podobnie jak kompilator Księgi Sędziów był niechętny Beniaminitom i dał wyraz swemu zadowoleniu, że cios spadł na Saula, władcę pochodzącego właśnie z pokolenia Beniamina. Kompilator ten był zainteresowany tym, by ukazać przyczyny wzniesienia przez Dawida ołtarza na miejscu, gdzie potem zbudowano świątynię, będącą największą świątynią całej szkoły deuteronomicznej. <br>&lt;page nr= 97&gt; Niektórzy sądzą, że fragment zwany "Kroniką dworu Dawida" (2 Sm 9-20) nie znajdował się początkowo w Księgach Samuela, gdyż pominął go
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego