Typ tekstu: Książka
Autor: Łęcki Włodzimierz
Tytuł: Wielkopolska
Rok: 1997
obecnie użytkowany na cele gospodarcze. We wsi wiele chałup szachulcowych. Neogotycki kościół z 1888, d. zbór ewangelicki, neoromański, z 1934.
15km na pn. Kiełpin, wieś przy szosie lokalnej z Radawnicy do Debrzyna, pięknie położona na wys. 150m n.p.m., w pagórkowatej okolicy, nad Jez. Kiełpińskim. Najbliższa okolica pełna zalesionych, pociętych parowami wzgórz, nosi lokalną nazwę "Szwajcarii Kiełpińskiej" i należy do najładniejszych zakątków woj. pilskiego. Wieś wielodrożnicowa, wzmiankowana w 1491. Chałupa z XVIIIw. z narożnym podcieniem. Jez.
Kiełpińskie (21ha) stanowi siedlisko dzikiego ptactwa. Około 1,5km na pd. wsch. jez. Gogolin (19ha, głęb. 10m). 2,5km na pn. od Kiełpina, w
obecnie użytkowany na cele gospodarcze. We wsi wiele chałup szachulcowych. Neogotycki kościół z 1888, d. zbór ewangelicki, neoromański, z 1934.<br> 15km na pn. Kiełpin, wieś przy szosie lokalnej z Radawnicy do Debrzyna, pięknie położona na wys. 150m n.p.m., w pagórkowatej okolicy, nad Jez. Kiełpińskim. Najbliższa okolica pełna zalesionych, pociętych parowami wzgórz, nosi lokalną nazwę "Szwajcarii Kiełpińskiej" i należy do najładniejszych zakątków woj. pilskiego. Wieś wielodrożnicowa, wzmiankowana w 1491. Chałupa z XVIIIw. z narożnym podcieniem. Jez.<br>Kiełpińskie (21ha) stanowi siedlisko dzikiego ptactwa. Około 1,5km na pd. wsch. jez. Gogolin (19ha, głęb. 10m). 2,5km na pn. od Kiełpina, w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego