Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Trybuna Śląska
Nr: 9/12
Miejsce wydania: Katowice
Rok: 1997
w Katowicach. Komputerem, wyposażonym w 256 MB RAM i pięciodyskową macierz 4-gigabajtowych dysków twardych zainteresował się wywiad Republiki Irlandii. Na wniosek służb specjalnych tego państwa Dell musiał uzyskać pozwolenie na eksport tego komputera do Polski w MSZ. Pozwolenie udało się uzyskać, i maszyna która jest w stanie kontrolować loty pocisków balistycznych, trafiła w końcu do magazynu KSK.
(tosz)

------------------------------------------------------------------------


CUDZOZIEMIEC SZUKA PRACY

Połowa wszystkich pracujących w Polsce Włochów, Niemców i Anglików to kadra kierownicza. Ze Wschodu przyjeżdżają głównie robotnicy.

Cudzoziemiec może zostać zatrudniony w Polsce bez zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jeżeli powierzenie mu pracy zarobkowej wynika z umów międzynarodowych i dotyczy np
w Katowicach. Komputerem, wyposażonym w 256 MB RAM i pięciodyskową macierz 4-gigabajtowych dysków twardych zainteresował się wywiad Republiki Irlandii. Na wniosek służb specjalnych tego państwa Dell musiał uzyskać pozwolenie na eksport tego komputera do Polski w MSZ. Pozwolenie udało się uzyskać, i maszyna która jest w stanie kontrolować loty pocisków balistycznych, trafiła w końcu do magazynu KSK.&lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;(tosz) &lt;/&gt;<br><br>------------------------------------------------------------------------<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;CUDZOZIEMIEC SZUKA PRACY &lt;/&gt;<br><br>Połowa wszystkich pracujących w Polsce Włochów, Niemców i Anglików to kadra kierownicza. Ze Wschodu przyjeżdżają głównie robotnicy.<br><br>Cudzoziemiec może zostać zatrudniony w Polsce bez zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jeżeli powierzenie mu pracy zarobkowej wynika z umów międzynarodowych i dotyczy np
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego