Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu miasta Jarosławia
Nr: 2(74)
Miejsce wydania: Jarosław
Rok: 1999
Pomocy Społecznej w Jarosławiu - Galeria, Rynek 6.
* "Witraże" - wystawa prac uczniów Szkoły Podstawowej ze świętego - MOK, hol, I piętro.


ROZWIĄZANIE QUIZU HISTORYCZNEGO
opublikowanego w grudniu 1998 r.

1c. Kościół pw. Św. Ducha służył początkowo jako kościół szpitalny.
2c. Fundatorką dawnego Opactwa Benedyktynek była Anna Ostrogska.
3b. Obecny kościół farny funkcjonował pod wezwaniem św. Jana.
4c. W 1375 r. przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim Jarosławiowi nadał Władysław Opolczyk.
5a. Nie istniejący dziś zamek Tarnowskich i Jarosławskich zlokalizowany był w miejscu cerkwi greko-katolickiej.
6b. Pamiątkowa tablica wmurowana w elewację gmachu dawnego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" upamiętnia 20 rocznicę wymarszu jarosławskiej kompanii legionowej.
7a. Zegar
Pomocy Społecznej w Jarosławiu - Galeria, Rynek 6.<br>* "Witraże" - wystawa prac uczniów Szkoły Podstawowej ze świętego - MOK, hol, I piętro.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br>&lt;tit&gt;ROZWIĄZANIE QUIZU HISTORYCZNEGO <br>opublikowanego w grudniu 1998 r.&lt;/&gt;<br><br>1c. Kościół pw. Św. Ducha służył początkowo jako kościół szpitalny.<br>2c. Fundatorką dawnego Opactwa Benedyktynek była Anna Ostrogska.<br>3b. Obecny kościół farny funkcjonował pod wezwaniem św. Jana.<br>4c. W 1375 r. przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim Jarosławiowi nadał Władysław Opolczyk.<br>5a. Nie istniejący dziś zamek Tarnowskich i Jarosławskich zlokalizowany był w miejscu cerkwi greko-katolickiej.<br>6b. Pamiątkowa tablica wmurowana w elewację gmachu dawnego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" upamiętnia 20 rocznicę wymarszu jarosławskiej kompanii legionowej.<br>7a. Zegar
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego