Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu miasta Jarosławia
Nr: 3(75)
Miejsce wydania: Jarosław
Rok: 1999
nie stwarzają uciążliwości.
Na zakończenie spotkania życzono sobie nawzajem wiele zdrowia i wytrwałości w podejmowaniu działań na rzecz środowiska.
Pragnę też w imieniu własnym i członków Rady Dzielnicy Nr 2 podziękować wszystkim za współpracę i życzliwość.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Nr 2
Marianna Wiater


Z PRACY RADY POWIATU

18 lutego br. podczas V sesji Rady Powiatu Jarosławskiego podjęto szereg istotnych uchwał. M.in. obsadzono wakujące stanowiska w Radzie i Zarządzie. Pan Adam Tołpa uzyskując 23 głosy został wiceprzewodniczącym Rady. Kandydat AWS na to stanowisko p. Marian Ryznar otrzymał 19 głosów poparcia. Zgłoszony przez Starostę p. Mieczysława Kasprzaka na stanowisko członka Zarządu p
nie stwarzają uciążliwości.<br>Na zakończenie spotkania życzono sobie nawzajem wiele zdrowia i wytrwałości w podejmowaniu działań na rzecz środowiska.<br>Pragnę też w imieniu własnym i członków Rady Dzielnicy Nr 2 podziękować wszystkim za współpracę i życzliwość.<br>&lt;au&gt;Przewodnicząca Rady Dzielnicy Nr 2 <br>Marianna Wiater&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sex="f"&gt;<br>&lt;tit&gt;Z PRACY RADY POWIATU&lt;/&gt;<br><br>18 lutego br. podczas V sesji Rady Powiatu Jarosławskiego podjęto szereg istotnych uchwał. M.in. obsadzono wakujące stanowiska w Radzie i Zarządzie. Pan Adam Tołpa uzyskując 23 głosy został wiceprzewodniczącym Rady. Kandydat AWS na to stanowisko p. Marian Ryznar otrzymał 19 głosów poparcia. Zgłoszony przez Starostę p. Mieczysława Kasprzaka na stanowisko członka Zarządu p
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego