Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
na kuli ziemskiej masy powietrza są zazwyczaj klasyfikowane według kryterium termicznego (klasyfikacja termiczna) lub kryterium geograficznego (klasyfikacja geograficzna).
Według kryterium termicznego wyróżnia się ciepłą masę powietrza i chłodną masę powietrza. Masę powietrza, która w czasie przemieszczania się nad danym obszarem stopniowo się ochładza, nazywa się ciepłą, a masę powietrza, która podczas przemieszczania się stopniowo ogrzewa, uznaje się za chłodną. Jest to więc klasyfikacja względna.
Ogólnie biorąc, ciepła masa powietrza oddaje ciepło podłożu, nad którym się przemieszcza, a chłodna masa powietrza pochłania ciepło od podłoża. Danej masie powietrza można przypisać cechy ciepłej masy w kilku przypadkach. Cechy te występują wtedy, gdy:
­ powietrze
na kuli ziemskiej masy powietrza są zazwyczaj klasyfikowane według kryterium termicznego (klasyfikacja termiczna) lub kryterium geograficznego (klasyfikacja geograficzna). <br> Według kryterium termicznego wyróżnia się ciepłą masę powietrza i chłodną masę powietrza. Masę powietrza, która w czasie przemieszczania się nad danym obszarem stopniowo się ochładza, nazywa się ciepłą, a masę powietrza, która podczas przemieszczania się stopniowo ogrzewa, uznaje się za chłodną. Jest to więc klasyfikacja względna.<br> Ogólnie biorąc, ciepła masa powietrza oddaje ciepło podłożu, nad którym się przemieszcza, a chłodna masa powietrza pochłania ciepło od podłoża. Danej masie powietrza można przypisać cechy ciepłej masy w kilku przypadkach. Cechy te występują wtedy, gdy:<br> ­ powietrze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego