Typ tekstu: Książka
Autor: red. Soczyńska Urszula
Tytuł: Hydrologia dynamiczna
Rok: 1997
jeziora przedstawiono poniżej:
Wartości B1 (k)(1k) X opublikowała Jurak (1976) w funkcji wartości X i wskaźnika stanu równowagi przywodnej warstwy atmosfery [Tu21. Badania Jurak wykazały m.in., że średnia wartość parowania z jeziora E obliczona za pomocą równania (VIII.22) jest ok. 11 wyższa od wartości parowania wyznaczonego dla pojedynczego punktu na jeziorze. Zdaniem tej autorki wzory empiryczne wyprowadzone przez innych badaczy z wykorzystaniem parowania zmierzonego stosowanymi obecnie ewaporometrami lądowymi o powierzchni znacznie mniejszej od 100 m2 nie mogą w zadowalający sposób opisywać przebiegu parowania z konkretnego zbiornika wodnego.
Formuły opracowane przez Jurak (1976) zawierają także parametry pozwalające ocenić wpływ
jeziora przedstawiono poniżej: &lt;gap&gt;<br>Wartości B1 (k)(1k) X opublikowała Jurak (1976) w funkcji wartości X i wskaźnika stanu równowagi przywodnej warstwy atmosfery [Tu21. Badania Jurak wykazały m.in., że średnia wartość parowania z jeziora E obliczona za pomocą równania (VIII.22) jest ok. 11 wyższa od wartości parowania wyznaczonego dla pojedynczego punktu na jeziorze. Zdaniem tej autorki wzory empiryczne wyprowadzone przez innych badaczy z wykorzystaniem parowania zmierzonego stosowanymi obecnie ewaporometrami lądowymi o powierzchni znacznie mniejszej od 100 m2 nie mogą w zadowalający sposób opisywać przebiegu parowania z konkretnego zbiornika wodnego.<br>Formuły opracowane przez Jurak (1976) zawierają także parametry pozwalające ocenić wpływ
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego