Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
przyjmowanych wyrobów, jak i o kontrolę poprawności sporządzonych dokumentów).
Występujące w jednostkach gospodarczych różne szczeble kierowania i różne zakresy odpowiedzialności prowadzą do podziału zadań kontrolnych, wykonywanych odrębnie w stosunku do:
- pojedynczych (elementarnych) czynności techniczno-gospodarczych,
- procesów techniczno-gospodarczych: stale powtarzanych lub nowo uruchamianych,
- sumarycznych wyników zespołowego i okresowego działania.
Kontrola pojedynczych czynności jest realizowana na najniższym szczeblu zarządu przedsiębiorstwa i kierownictwa wykonawczego: brygadzistów, majstrów itd. Kładzie się wówczas nacisk przede wszystkim na rzeczową postać i zużywanych środków, i otrzymywanych efektów. Formalny wyraz tej kontroli, potwierdzony podpisami dwóch pracowników akceptujących i dwóch ponoszących odpowiedzialność za składniki rzeczowe, nadaje dokumentom cechy dowodów zarówno
przyjmowanych wyrobów, jak i o kontrolę poprawności sporządzonych dokumentów).<br>Występujące w jednostkach gospodarczych różne szczeble kierowania i różne zakresy odpowiedzialności prowadzą do podziału zadań kontrolnych, wykonywanych odrębnie w stosunku do:<br>- pojedynczych (elementarnych) czynności techniczno-gospodarczych,<br>- procesów techniczno-gospodarczych: stale powtarzanych lub nowo uruchamianych,<br>- sumarycznych wyników zespołowego i okresowego działania.<br>Kontrola pojedynczych czynności jest realizowana na najniższym szczeblu zarządu przedsiębiorstwa i kierownictwa wykonawczego: brygadzistów, majstrów itd. Kładzie się wówczas nacisk przede wszystkim na rzeczową postać i zużywanych środków, i otrzymywanych efektów. Formalny wyraz tej kontroli, potwierdzony podpisami dwóch pracowników akceptujących i dwóch ponoszących odpowiedzialność za składniki rzeczowe, nadaje dokumentom cechy dowodów zarówno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego