Typ tekstu: Książka
Autor: Osek Maria
Tytuł: Rzepak i bobik jako źródło białka w żywieniu świń
Rok: 1996
Trzoda chlewna, a zwłaszcza prosięta i tuczniki wymagają pasz o dużej koncentracji energii i zasobnych w wartościowe białko. Warunki te spełniają nasiona rzepaku, chociaż nie cieszą się one dużą popularnością w żywieniu zwierząt. Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych badań są dość rozbieżne co do możliwości stosowania i udziału nasion rzepaku w dawkach pokarmowych. W żywieniu tuczników nasiona rzepaku stosowali . W badaniach Grosjeana i in. [1987] przeprowadzonych na tucznikach o masie ciała od 27-102 kg, które żywiono mieszankami z 5 lub 10% udziałem nasion rzepaku odmiany Tandem, wykazano, że dodatek rzepaku obniżył przyrosty zwierząt odpowiednio o 5 i 9% oraz wydajność rzeźną bez
Trzoda chlewna, a zwłaszcza prosięta i tuczniki wymagają pasz o dużej koncentracji energii i zasobnych w wartościowe białko. Warunki te spełniają nasiona rzepaku, chociaż nie cieszą się one dużą popularnością w żywieniu zwierząt. Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych badań są dość rozbieżne co do możliwości stosowania i udziału nasion rzepaku w dawkach pokarmowych. W żywieniu tuczników nasiona rzepaku stosowali <gap>. W badaniach Grosjeana i in. [1987] przeprowadzonych na tucznikach o masie ciała od 27-102 kg, które żywiono mieszankami z 5 lub 10% udziałem nasion rzepaku odmiany Tandem, wykazano, że dodatek rzepaku obniżył przyrosty zwierząt odpowiednio o 5 i 9% oraz wydajność rzeźną bez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego