Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 01.16 (3)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
łodzi

Otto Schily, minister spraw wewnętrznych RFN, twierdzi wręcz, że "granice społecznego obciążenia obcokrajowcami" są już przekroczone. Na 82 mln mieszkańców Niemiec obcego pochodzenia jest 7,5 mln osób (ok. 9 proc. ludności). Pod tym względem kraj ten zajmuje piąte miejsce w Europie (po Luksemburgu, Szwajcarii, Belgii i Austrii). Gdy półtora roku temu rządy objęła koalicja SPD/Zieloni, jedną z jej pierwszych inicjatyw było zastąpienie anachronicznego "prawa krwi" ustawą, dzięki której Niemiec może mieć żółtą skórę lub być wyznawcą islamu. Nowelizacja tych przepisów dotyczy jednak głównie ludności "drugiej kategorii", od dawna żyjącej w RFN na ograniczonych prawach. Koncepcji ofensywnej polityki imigracyjnej
łodzi&lt;/&gt;<br><br>Otto Schily, minister spraw wewnętrznych RFN, twierdzi wręcz, że "granice społecznego obciążenia obcokrajowcami" są już przekroczone. Na 82 mln mieszkańców Niemiec obcego pochodzenia jest 7,5 mln osób (ok. 9 proc. ludności). Pod tym względem kraj ten zajmuje piąte miejsce w Europie (po Luksemburgu, Szwajcarii, Belgii i Austrii). Gdy półtora roku temu rządy objęła koalicja SPD/Zieloni, jedną z jej pierwszych inicjatyw było zastąpienie anachronicznego "prawa krwi" ustawą, dzięki której Niemiec może mieć żółtą skórę lub być wyznawcą islamu. Nowelizacja tych przepisów dotyczy jednak głównie ludności "drugiej kategorii", od dawna żyjącej w RFN na ograniczonych prawach. Koncepcji ofensywnej polityki imigracyjnej
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego