Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
się zawiesina bagienna lub rzeczna, co utrudnia odpływ wody i sprzyja powstawaniu tego typu zbiorników. Licznie występują np. na Półwyspie Ca Mau w Wietnamie, gdzie w jeziorach tego typu nie tylko odławia się ryby, ale także uprawia się ryż (Przewodnik... 1998).5
Morfometria jezior

Rozpoznanie morfometrii, poza aspektem czysto poznawczym, pomaga w rozwiązywaniu zasadniczych problemów limnologicznych, do których należą m.in.:
- określenie ewolucji, czyli kierunku i tempa zmian powierzchni wody i dna,
- ocena wielkości zasobów wodnych i ich zmian,
- bilans wodny jeziora wraz z jego zlewnią,
- ustalenie warunków przebiegu zjawisk i procesów zachodzących w wodzie,
- możliwość porównywania poszczególnych jezior i procesów
się zawiesina bagienna lub rzeczna, co utrudnia odpływ wody i sprzyja powstawaniu tego typu zbiorników. Licznie występują np. na Półwyspie Ca Mau w Wietnamie, gdzie w jeziorach tego typu nie tylko odławia się ryby, ale także uprawia się ryż (Przewodnik... 1998). <br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;5<br>Morfometria jezior&lt;/&gt;<br><br>Rozpoznanie morfometrii, poza aspektem czysto poznawczym, pomaga w rozwiązywaniu zasadniczych problemów limnologicznych, do których należą m.in.:<br>- określenie ewolucji, czyli kierunku i tempa zmian powierzchni wody i dna,<br>- ocena wielkości zasobów wodnych i ich zmian,<br>- bilans wodny jeziora wraz z jego zlewnią,<br>- ustalenie warunków przebiegu zjawisk i procesów zachodzących w wodzie,<br>- możliwość porównywania poszczególnych jezior i procesów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego