Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
175.
12 Por. J. Skarbek, Sowińska Katarzyna Antonina, w: Polski Słownik Biograficzny, t. IX, zesz. 3, Kraków 2002, s. 632-633.
13 Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie).
Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990, s. 413.
14 Cz. Kłak, op. cit. s. 175-176.
15 Por. J. Tazbir, "Zdrajcy" pomnikiem zhańbieni, "Przegląd Humanistyczny", nr 6, 1997, s. 31; J. Nadzieja, Saga rodu Hauków, Warszawa 1999, s. 122 i nast.
16 J. Tyninanow, Podporucznik Kiże, Warszawa 1949, passim. Rosyjski oryginał ukazał się w roku 1928.
17 A. de Custine, Rosja w roku 1839, t. I, Warszawa 1995, s. 132-134.
18
175.<br>12 Por. J. Skarbek, Sowińska Katarzyna Antonina, w: Polski Słownik Biograficzny, t. IX, zesz. 3, Kraków 2002, s. 632-633.<br>13 Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie).<br>Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990, s. 413.<br>14 Cz. Kłak, op. cit. s. 175-176.<br>15 Por. J. Tazbir, "Zdrajcy" pomnikiem zhańbieni, "Przegląd Humanistyczny", nr 6, 1997, s. 31; J. Nadzieja, Saga rodu Hauków, Warszawa 1999, s. 122 i nast.<br>16 J. Tyninanow, Podporucznik Kiże, Warszawa 1949, passim. Rosyjski oryginał ukazał się w roku 1928.<br>17 A. de Custine, Rosja w roku 1839, t. I, Warszawa 1995, s. 132-134.<br>18
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego