Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
nie zaś produktu. Ta grupa jest najczęściej rozliczana z zastosowaniem różnych współczynników podziału, opartych na różnych podstawach. 7.2. Wieloznaczność rozliczeń kosztowych
Koszty podlegające rozliczaniu z końcem każdego okresu obrachunkowego występują w trzech grupach:
- koszty produkcji pomocniczej,
- koszty wydziałowe (wydziałów produkcji podstawowej),
- koszty ogólne zarządu zwane ogólnozakładowymi. 130


Termin "produkcja pomocnicza" obejmuje różne jednostki organizacyjne działające produkcyjnie, usługowo lub naprawczo na rzecz wydziałów produkcji wyrobów podstawowych oraz wspomagania technologii i działalności ogólnej przedsiębiorstwa. Należą tu takie jednostki, jak produkcja opakowań dla wyrobów podstawowych, zapewnienie poprawnego przebiegu zasilania w energię, wodę itp. (stacje energetyczne, pompy wodne itp.), warsztaty naprawcze, transport itd. Koszty
nie zaś produktu. Ta grupa jest najczęściej rozliczana z zastosowaniem różnych współczynników podziału, opartych na różnych podstawach. 7.2. Wieloznaczność rozliczeń kosztowych<br>Koszty podlegające rozliczaniu z końcem każdego okresu obrachunkowego występują w trzech grupach:<br>- koszty produkcji pomocniczej,<br>- koszty wydziałowe (wydziałów produkcji podstawowej),<br>- koszty ogólne zarządu zwane ogólnozakładowymi. 130<br><br><br>Termin "produkcja pomocnicza" obejmuje różne jednostki organizacyjne działające produkcyjnie, usługowo lub naprawczo na rzecz wydziałów produkcji wyrobów podstawowych oraz wspomagania technologii i działalności ogólnej przedsiębiorstwa. Należą tu takie jednostki, jak produkcja opakowań dla wyrobów podstawowych, zapewnienie poprawnego przebiegu zasilania w energię, wodę itp. (stacje energetyczne, pompy wodne itp.), warsztaty naprawcze, transport itd. Koszty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego