Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
uwzględnić teoretyczne podziały na koszty progresywne, degresywne, skokowe itd.
W przedstawionym podziale wychodzimy z założenia, że podane grupy kosztów wahają się nieproporcjonalnie do wahań rozmiarów produkcji. Są w różnym stopniu "ciągliwe", wytrzymując wahania wydajności w niejednakowych rozmiarach. Na przykład w ramach tych samych kosztów wspomagania właściwego procesu technologicznego (np. produkcją pomocniczą energii, pary) można wyprodukować od X do Y jednostek, a w ramach kosztów zarządu od W do Z jednostek, przy czym te różnice występują w różnych rozmiarach.
Najmniej "ciągliwe" są koszty podstawowe produktu. Obejmują one: materiały podstawowe i pomocnicze, części składowe własnej produkcji i nabywane lub otrzymywane w ramach kooperacji
uwzględnić teoretyczne podziały na koszty progresywne, degresywne, skokowe itd.<br>W przedstawionym podziale wychodzimy z założenia, że podane grupy kosztów wahają się nieproporcjonalnie do wahań rozmiarów produkcji. Są w różnym stopniu "ciągliwe", wytrzymując wahania wydajności w niejednakowych rozmiarach. Na przykład w ramach tych samych kosztów wspomagania właściwego procesu technologicznego (np. produkcją pomocniczą energii, pary) można wyprodukować od X do Y jednostek, a w ramach kosztów zarządu od W do Z jednostek, przy czym te różnice występują w różnych rozmiarach.<br>Najmniej "ciągliwe" są koszty podstawowe produktu. Obejmują one: materiały podstawowe i pomocnicze, części składowe własnej produkcji i nabywane lub otrzymywane w ramach kooperacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego